OÜ Audlin

TEENUSED

Raamatupidamisteenuste kasutamine on otstarbekas eelkõige väikestel ja keskmistel ettevõtetel, kellel vähese dokumendimahu tõttu ei ole kasulik raamatupidajat palgata ja raamatupidamistarkvara soetada.

Teeme klientide raamatupidamisarvestuse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele ja soovidele. Raamatupidamisteenused sisaldavad kõigi algdokumentide raamatupidamislikku kirjendamist, erinevate aruannete esitamist MTA-le ja Eesti Statistikaametile ning aruandlust ettevõtte juhtkonnale (bilanss ja kasumiaruanne).

Kasutame raamatupidamisprogrammi HansaRaama.

Raamatupidamine:

 • jooksev raamatupidamine,
 • eelmiste perioodide korrastamine,
 • raamatupidamise sisseseadmine,
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine,
 • algdokumentide kontrollimine ja töötlemine,
 • müügiarvete koostamine,
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros,
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros,
 • sularahaarvestus (kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderid),
 • põhivahendite arvele võtmine ja mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine,
 • laoarvestuse pidamine,
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile,
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Eesti Statistikaametile,
 • bilansi ja kasumiaruannete koostamine,
 • aastaaruannete koostamine,
 • komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine,
 • muude aruannete koostamine vastavalt kliendi soovile.

Audlin OÜ